segueix-nos-al-facebook

En relació a les categories:

Una categoria, l’absoluta,  tota la resta de categories, són subcategories d’aquesta, optant al premi final en metàl’lic la categoria absoluta, la resta serà un reconeixement en forma de trofeu.

PROMESA de 18 a 23 anys // SENIOR de 23 a 40 anys // VETERÀ de 40 a 49 // MASTER 50 a + 60 anys.

Els premis no seran acumulatius i, puntuaran els 5 millors resultats de cada corredor, aquest és el mínim obligatori per optar al premi final de la LCCM, que seran lliurats en l’última cursa de la LCCM.

Premis: Primer class. 700€.  Masc i Femeni.

Segon class. 400€.  Masc i Femeni.

Tercer class. 200€  Masc i Femeni.

Sistema de puntuació:

Totes les curses puntuaran per la LCCM, escollint pel corredor els seus millors 5 resultats aquest és el minim de curses per poder entrar a la classificació final de la LCCM 2017 , Independentment de la distància i el desnivell de la prova, cadascuna de les proves que conformen la LCCM assignarà la puntuació següent als corredors participants:

100-88-78-72-68-66-64-62-60-58-56-54-52-50-48-46-44-42-40-38-

36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2-2-2-2-2-2-2-2, etc … Sent 100 per al

primer classificat, 88 pel segon, 78 pel tercer i així, successivament, fins a arribar al

valor de 2 punts que es mantindrà estable fins al final de la classificació, és a dir l’últim

participant obtindrà 2 punts.

- L’última cursa de la LCCM tindrà el 20% més de puntuació

que la resta, és a dir: 120-106-94-86-82-79-77-74-72-70-67-65-62-60-58-55-53-50-48-46-43-

41-38-36-34-31-29-26-24-22-19-17-14-12-10-7-5-2-2-2-2-2-2-2-2, etc …

Tot el que no estigui previst en aquest reglament, quedarà sota la decisió de l’organització de la LCCM, format per un membre de cadascuna de les curssas participants en la LCCM 2017.

 

Share Button